برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
prisoner - at - the - bar
شبکه مترجمین ایران

prisoner at the bar


کسیکه در نزد دادگاه متهم است، متهم

prisoner at the bar را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی prisoner at the bar

کلمه : prisoner at the bar
املای فارسی : پریسنر آات تاه بر
اشتباه تایپی : حقهسخدثق شف فاث ذشق
عکس prisoner at the bar : در گوگل

آیا معنی prisoner at the bar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )