برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

priapism


حشری بودن، شهوت پرستی، شهوت رانی، هرزگی، نعوظ همیشگی، فرسیموس

بررسی کلمه priapism

اسم ( noun )
(1) تعریف: a pathological condition of continuous, often painful, erection of the penis, esp. as caused by disease.

(2) تعریف: wanton or lustful behavior.

واژه priapism در جمله های نمونه

1. Methods:Clinical data of 5 patients with leukemic priapism were collected and discussed in combination with related literature.
[ترجمه ترگمان]روش‌ها: داده‌های بالینی ۵ بیمار با leukemic priapism جمع‌آوری و در ترکیب با مطالب مرتبط مورد بحث قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]روش ها: داده های بالینی 5 بیمار مبتلا به پریاپیسم لوکمی جمع آوری شده و در کنار ادبیات مرتبط مورد بحث قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The clinical data of 9 cases of priapism with chemical prothesis are analyzed. The incidence rate, mechanism, injury to penis and treatment of priapism have been discussed.
[ترجمه ترگمان]داده‌های بالینی ۹ مورد of با prothesis شیمیایی آنالیز می‌شوند میزان شیوع، مکانیزم، آسیب به آلت تناسلی و درمان of مورد بحث قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]داده های بالینی 9 مورد پریاپیسم با پروتئین شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است میزان بروز، مکانیزم، آسیب به آلت تناسلی و درمان پریاپیسم مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you don't treat priapism? The penis can become permanently scarred, which can lead to impotence.
[ترجمه ترگمان]اگه تو \"priapism\" رو درمان نکنی؟ کیرش میتونه همیشه جای زخم باشه که میتونه به ناتوانی منجر بشه
[ترجمه گوگل]اگر پریپیسم را درمان نکنید؟ آلت تناسلی می تواند به طور دائم آلوده شود، که م ...

معنی کلمه priapism به انگلیسی

priapism
• continuous erection of the penis (caused by disease); immorality, indecency, licentiousness

priapism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی priapism

کلمه : priapism
املای فارسی : پریپیسم
اشتباه تایپی : حقهشحهسئ
عکس priapism : در گوگل

آیا معنی priapism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )