برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1434 100 1

preview

/ˈpriːˌvjuː/ /ˈpriːvjuː/

معنی: اطلاع قبلی، پیش چشی، پیش دید، پیش دید کردن، قبلا رویت کردن
معانی دیگر: (از پیش) دیدن، نشان دادن، پیشنهاد کردن، (نمایش برخی از صحنه های) برنامه ی آینده، پیشنما، پیش نمایی، (برنامه ی سینمایی و غیره - نمایش خصوصی برای خبرنگاران و خواص) پیش نمایش

بررسی کلمه preview

اسم ( noun )
(1) تعریف: an advance presentation or opening, as of a film, play, or exhibit, for a selected audience before viewing by the public.

(2) تعریف: excerpts from a film or television program, shown as an advertisement.

(3) تعریف: anything that gives some idea in advance of or introduction to a later event, presentation, or the like.

- His bachelor habits gave a preview of what he would be like as a husband.
[ترجمه ترگمان] عادات bachelor پیش‌نمایش آن چیزی بود که او به عنوان یک شوهر دوست داشت
[ترجمه گوگل] عادت های لیسانس او ​​پیش نمایش از آنچه که او به عنوان یک شوهر می تواند باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: previews, previewing, previewed
مشتقات: previewer (n.)
• : تعریف: to show or see beforehand or in advance.

- The teacher previewed the film before showing it to the class.
[ترجمه رضا] آموزگار فیلم را پیش از نمایش در کلاس بازبینی کرد.|
...

واژه preview در جمله های نمونه

1. a preview of our coming attractions
پیشنمای برنامه‌های آینده‌ی ما

2. Journalists will be able to preview the exhibition tomorrow.
[ترجمه ترگمان]روزنامه نگاران قادر خواهند بود تا نمایش را فردا نمایش دهند
[ترجمه گوگل]روزنامه نگاران قادر خواهند بود پیش نمایش این نمایشگاه را فردا انجام دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He had gone to see the preview of a play.
[ترجمه ترگمان]او رفته بود تا نمایش یک نمایش را ببیند
[ترجمه گوگل]او برای دیدن پیش نمایش یک بازی رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The preview offers a unique opportunity to see the show without the crowds.
[ترجمه ترگمان]پیش‌نمایش فرصتی منحصر به فرد برای دیدن نمایش بدون جمعیت ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]پیش نمایش یک فرصت منحصر به فرد برای دیدن نمایش بدون جمعیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The preview was intended to whet your appetite .
[ترجمه ترگمان]این پیش‌نمایش در نظر گرفته شد که اشتهای ش ...

مترادف preview

اطلاع قبلی (اسم)
foreknowledge , precognition , preview
پیش چشی (اسم)
foretaste , preview , prelibation
پیش دید (اسم)
preview
پیش دید کردن (فعل)
preview
قبلا رویت کردن (فعل)
preview

معنی عبارات مرتبط با preview به فارسی

(امریکا) نشاندن فیلم تازه بدون اطلاع قبلی (برای سنجش میزان علاقه ی تماشاچیان و غیره)، نمایش قبلی فیلم بطور خصوصی

معنی preview در دیکشنری تخصصی

preview
[سینما] پیش نمایش
[کامپیوتر] پیش نمایش حالتی از مرور چهره ی سند یا رسم نهایی را نمایش می دهد. برای داشتن سرعت در کار ، بسیاری از برنامه های ترسیم . فقط شمایی از اشیا را روی صفحه نشان می دهند . ( این حالت wireframe mode با حالت قالب سیمی نام دارد) . وقتی می خواهید آخرین وضعیت یک تصویر نهایی را ببینید . باید فران preview را انتخاب کنید . سپس تمام اشیا با فایلهایشان ظاهر می شوند . به طوری که می توانید درستی لایه بندی آنها را بررسی کنید . اکثر برنامه های ترسیم امکان کار در حالت preview را می دهند ، اما زمان صرف شده برای ترسیم دوباره ی صفحه ، خسته کننده است . از این رو بهتر است با wire frame , preview کارکنید . روش دیگر باز کردن دو پنجره است که درون آنها فایل واحدی قرار دارد . در یکی به صورت قاب سیمی و در دیگری به شکل پیش نمایش .
[سینما] برنامه آینده

معنی کلمه preview به انگلیسی

preview
• early show, early display, early exhibition
• make an early show, give an advance performance; see an advance performance, view an early show
• a preview of something such as a film or exhibition is an opportunity to see it before it opens to the general public.
film preview
• advance showing of scenes from a movie
print preview
• on-screen display of a document in the form of appearance which it will have after printing
sneak preview
• early screening of a film
• a sneak preview of something is an unofficial opportunity to look at it before it is officially published or shown to the public.

preview را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامین نعیمی
افتتاحیه
exhibition preview افتتاحیه نمایشگاه
Neginnk
یعنی قبل خوندن یک مطلب یه نگاه کلی بهش بندازیم تا دستمون بیاد ک این متن داره درمورد چی صحبت میکنه و...
�Ĺ�ŘĒŻ�
پیش نمایش
علی پهلوان
نگاه کلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی preview
کلمه : preview
املای فارسی : پرویو
اشتباه تایپی : حقثرهثص
عکس preview : در گوگل

آیا معنی preview مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )