برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pretty damn

pretty damn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Seyyedalith
به طرز وحشتناکی
pretty damn good: خیلی خوب
مالک میرزائی
بیش از اندازه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی pretty damn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )