برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

presumed

واژه presumed در جمله های نمونه

1. an individual is presumed innocent unless the opposite is proven
هر فرد بی‌گناه فرض می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

2. a village which was presumed to be under vietcong control
دهکده‌ای که تصور می‌شد تحت کنترل ویت‌کنگ‌ها باشد

3. the accused is missing and presumed dead
متهم مفقود شده است و احتمال می‌رود که مرده باشد.

4. In British law, you are presumed innocent until you are proved guilty.
[ترجمه ترگمان]در قانون بریتانیا، شما بی‌گناه شناخته می‌شوید تا زمانی که گناهکار شناخته شوید
[ترجمه گوگل]در قانون بریتانیا، شما بی گناه به نظر می رسد تا زمانی که شما مجرم شناخته شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I presumed him to be her husband.
[ترجمه ترگمان]من فرض کردم که اون شوهرش باشه
[ترجمه گوگل]من او را به عنوان شوهرش فرض کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I presumed he understood the rules.
[ترجمه ترگمان]حدس می‌زدم که او قوانین را درک کرده‌است
[ترجمه گوگل]فرض می کردم که قوانین را درک می کردم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه presumed به انگلیسی

presumed
• assumed, supposed, expected, conjectural
presumed dead
• considered to be dead (but with no concrete evidence)
he shall be presumed
• he is bound to, he is obligated to

presumed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Yazdan
در نظر گرفتن
لیلل
از پیش فرض شده
لیلا
از پیش فرض شده
Maryam fathi
در بعضی از متون به معنای وقیحانه و از سر گستاخی و پر رویی است.
m.javid
احتمالی
مینا
گمان می رود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی presumed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )