برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1353 100 1

press release

/ˈpresriˈliːs/ /presrɪˈliːs/

اطلاعیه ی رسمی، آگهگان رسانه ای، مطلب مطبوعاتی جهت چاپ در روزنامه

بررسی کلمه press release

اسم ( noun )
• : تعریف: a statement prepared esp. for distribution to the press, as by a government or organization; news release.
مشابه: release

واژه press release در جمله های نمونه

1. If there is no response to your press release, follow it up with a phone call.
[ترجمه ترگمان]اگر پاسخی برای آزادی مطبوعات تان وجود ندارد، آن را با یک تماس تلفنی دنبال کنید
[ترجمه گوگل]اگر هیچ پاسخی به انتشار مطبوعاتی شما وجود نداشته باشد، با تماس تلفنی آن را دنبال کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The company issued a press release to try to stop speculationin its shares.
[ترجمه ترگمان]این شرکت انتشار مطبوعات را برای توقف عرضه سهام خود منتشر کرد
[ترجمه گوگل]این شرکت یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرد تا سعی در متوقف کردن گمانه زنی ها در سهام خود داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He gave the okay to issue a new press release.
[ترجمه ترگمان]او به ما اجازه داد تا یک خبر رسمی منتشر کنیم
[ترجمه گوگل]او برای انتشار یک نشریه مطبوعاتی مجاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Department of Transport has issued a press release about the proposals for the new motorway.
[ترجمه ترگمان]وزارت حمل و نقل یک خبر رسمی در مورد پیشنهاد ...

معنی کلمه press release به انگلیسی

press release
• a press release is a written statement about a matter of public interest which is given to the press by an organization that is directly concerned with the matter.

press release را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد
بیانیه مطبوعاتی
میلاد علی پور
اطلاعیه ی مطبوعاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی press release
کلمه : press release
املای فارسی : پرس ریلیز
اشتباه تایپی : حقثسس قثمثشسث
عکس press release : در گوگل

آیا معنی press release مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )