برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1359 100 1

prequel

/ˈpriːkwəl/ /ˈpriːkwəl/

معنی کلمه prequel به انگلیسی

prequel
• introductory episode, introduction (of a film or series, opposite of a sequel)

prequel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
پیش درآمد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی prequel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )