برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

preppy or preppie


دانش آموز (یا دانش آموخته ی) دبیرستان آمادگی

preppy or preppie را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وثوق سائنی
دانش آموز خوش لباس و پولدار (ثروتمند ) , بسیار آراسته .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی preppy or preppie

کلمه : preppy or preppie
املای فارسی : پرپپی آور پرپپی
اشتباه تایپی : حقثححغ خق حقثححهث
عکس preppy or preppie : در گوگل

آیا معنی preppy or preppie مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )