برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

preferentially


با قائل شدن حقوق امتیازی

واژه preferentially در جمله های نمونه

1. Results:Both berberine and limonene preferentially inhibit the growth of MGC-803 cells in a dose-effect relationship.
[ترجمه ترگمان]نتایج: هم berberine و هم limonene ترجیحا رشد of - ۸۰۳ را در یک رابطه اثر دوز مهار می‌کنند
[ترجمه گوگل]نتایج: هر دو berberine و limonene ترجیح می دهند رشد سلول های MGC-803 در اثر دوز-اثر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Novel compositions comprising Hippophae rhamnoides extracts that preferentially inhibit COX-over COX-1 are provided.
[ترجمه ترگمان]ترکیبات جدیدی شامل hippophae rhamnoides extracts که ترجیحا مهار COX را مهار می‌کنند - بیش از COX - ۱ ارایه می‌شوند
[ترجمه گوگل]ترکیبات رمان حاوی عصاره ریمنویید Hippophae rhamnoides که به ترتیب COX-over COX-1 مهار را مهار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Molecules in the more tenuous upper atmosphere are preferentially scattering blue light.
[ترجمه ترگمان]مولکول‌های موجود در جو بالایی پایین ترجیحا نور آبی را پخش می‌کنند
[ترجمه گوگل]مولکول هایی که در فضای باز کمتری قرار دارند، نور آبی را پراکنده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه preferentially به انگلیسی

preferentially
• in a manner of expressing favoritism, while expressing a preference

preferentially را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زرابی
با دقت طراحی شده - سنجیده شده
سیامک ملکی
به طور گزینشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی preferentially

کلمه : preferentially
املای فارسی : پرفرنتیللی
اشتباه تایپی : حقثبثقثدفهشممغ
عکس preferentially : در گوگل

آیا معنی preferentially مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )