برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

preferable

/ˈprefərəbl̩/ /ˈprefrəbl̩/

معنی: برتر، متمایز، مرجح، قابل ترجیح، دارای رجحان
معانی دیگر: مورد ترجیح، ارجح، سزاوارتر، پسندتر، خواستنی تر

بررسی کلمه preferable

صفت ( adjective )
مشتقات: preferably (adv.)
(1) تعریف: worthy of being most desired or preferred.
مشابه: better

(2) تعریف: most desired.

واژه preferable در جمله های نمونه

1. death is preferable to bondage
مرگ بر بردگی شرف دارد.

2. this is preferable to that
این بر آن رجحان دارد.

3. Death was considered vastly preferable to dishonour.
[ترجمه ترگمان]مرگ را بسیار بهتر از بی‌آبرویی می‌دانستند
[ترجمه گوگل]مرگ به شدت ترجیح داده شد تا بی شرمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any principle is preferable to none.
[ترجمه ترگمان]هیچ اصل و اصولی نسبت به هیچ کدام ترجیح داده نمی‌شود
[ترجمه گوگل]هر اصل مطلوب تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. For this dish, fresh herbs and garlic are preferable.
[ترجمه ترگمان]برای این غذا، گیاهان و سیر تازه بهتر هستند
[ترجمه گوگل]برای این ظرف، سبزیجات تازه و سیر ترجیح داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It is preferable that you wait.
[ترجمه ترگمان]بهتر است صبر کنی
[ترجمه گو ...

مترادف preferable

برتر (صفت)
superior , better , premier , preferable , higher , premiere , pre-eminent , dominant , prevalent , preponderant , paramount , uppermost , overriding , superempirical , top-dog
متمایز (صفت)
different , distinguished , preferable , distinct
مرجح (صفت)
preferred , preferable
قابل ترجیح (صفت)
preferable
دارای رجحان (صفت)
preferable

معنی preferable در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه preferable به انگلیسی

preferable
• worthy of being favored, worthy of being chosen first; more desirable
• if one thing is preferable to another, it is more desirable or suitable.

preferable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sania
ترجیحا
فیض
بهتر
فیض
ارجحیت داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی preferable

کلمه : preferable
املای فارسی : پرفربل
اشتباه تایپی : حقثبثقشذمث
عکس preferable : در گوگل

آیا معنی preferable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )