برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1433 100 1

precipitin


(پادتن که در خون جانوری که به او پادگن تزریق شده است به وجود می آید) پرسی پیتین

معنی کلمه precipitin به انگلیسی

precipitin
• antibody that forms a precipitate when it comes into contact with its antigen (immunology)

precipitin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی precipitin
کلمه : precipitin
املای فارسی : پرکیپیتین
اشتباه تایپی : حقثزهحهفهد
عکس precipitin : در گوگل

آیا معنی precipitin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )