برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pre assembly


علوم مهندسى : نصب اولیه

pre assembly را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pre assembly

کلمه : pre assembly
املای فارسی : پره اسمبلی
اشتباه تایپی : حقث شسسثئذمغ
عکس pre assembly : در گوگل

آیا معنی pre assembly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )