برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

prayer

/ˈprer/ /preə/

معنی: خواهش، تقاضا، دعا، نماز
معانی دیگر: عبادت، نیایش، (خودمانی) شانس موفقیت، درخواست، استغاثه، (نسبت به خدا) حمد، ستایش، (جمع) مراسم مذهبی (که بخش عمده ی آن عبادت باشد)، (آنچه از خدا خواسته شده) حاجت، مراد، دعا کننده، نیایشگر

بررسی کلمه prayer

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of appealing to and invoking the power of God or some spiritual being.
مترادف: invocation, orison, petition, supplication
مشابه: appeal

(2) تعریف: a form of communal worship with the object of adoring, confessing to, or giving thanks to God or an object of worship.
مترادف: praise, worship
مشابه: doxology, thanksgiving

(3) تعریف: a religious observance focused on public or private devotions.
مترادف: worship
مشابه: devotion, service

(4) تعریف: an earnest request.
مترادف: adjuration, appeal, entreaty, invocation, plea
مشابه: petition, supplication
اسم ( noun )
• : تعریف: one who prays.

واژه prayer در جمله های نمونه

1. prayer for the dead
دعای اموات

2. prayer for the repose of his soul
دعا برای آرامش روح او

3. prayer was balm to her spirit
دعا مرهم روح او بود.

4. prayer meeting
گردهمایی برای دعا،دعای جمعی

5. prayer rug (or mat)
قالیچه مخصوص نماز،سجاده

6. a prayer for the dead
دعای اموات

7. a prayer for the soul of the departed
دعایی به روح مردگان

8. friday prayer
نماز جمعه

9. noon prayer
دعای ظهر

10. a dinner-table prayer
دعای سر میز شام

11. a midnight prayer
دعای نیمه شب

12. her devout prayer
دعای زاهدانه‌ی او

13. my grandmother's prayer was answered
دعای مادر بزرگم اجابت شد.

14. he said a prayer before every evening meal
او همیشه پیش از شام دعا می‌کرد.

15. to murmur a prayer
...

مترادف prayer

خواهش (اسم)
wish , desire , will , request , asking , begging , prayer
تقاضا (اسم)
suit , solicitation , request , demand , plea , requisition , importance , requirement , postulate , prayer , rogation
دعا (اسم)
devotion , orison , vote , prayer
نماز (اسم)
prayer

معنی عبارات مرتبط با prayer به فارسی

رجوع شود به: rosary، تسبیح، دانه های تسبیح، لوبیای گیاه چشم خروس
کتاب دعا، کتاب نماز، نماز نامه، دعا نامه
سجاده
پردعا
گردهمایی برای دعا، دعای جمعی، انجمن دعا خوانی
قالیچه مخصوص نماز، سجاده
رجوع شود به: tallith
(انگلیس) کتاب دعای رسمی کلیسای انگلیکان، (امریکا) دعای رسمی کلیسای اپیسکوپالیان
اذان
(کلیسای کاتولیک) دعای اول شب، نیایش سرشب (ششمین دعا از هفت دعای شبانه روزی) (vespers هم می گویند)
دعای خداوند (که عیسی به حواریون خود تعلیم داد و چنین آغاز می شود: ای پدری که در آسمان ها هستی ... ... our father who are in heaven)، دعای خداوند دعای خداوند
(کلیسای کاتولیک) دعای بعد از ظهر (پنجمین هنگام نیایش از هفت هنگام نیایش روزانه)
نماز ظهر، (کلیسای کاتولیک) چهارمین هنگام نیایش (ا ...

معنی کلمه prayer به انگلیسی

prayer
• petition or entreaty to god, application to god expressed in words or thoughts; one who prays, one who appeals to god
• prayer is the activity of praying to god.
• when people say their prayers, they pray.
• a prayer is the words that someone says when they pray.
prayer book
• book containing liturgical prayers, devotional book
• a prayer book is a book which contains the prayers which are used in church or at home.
prayer fillet
• tefillin for the head
prayer for rain
• request for rain made in the form of a prayer
prayer shawl
• tallit, cloth worn by jewish men during morning prayers
prayer wheel
• wheel inscribed with prayers that is used mainly by tibetan buddhists
afternoon prayer
• prayers said in the afternoon hours
arvith prayer
• evening prayer recited daily by religious jews
confessional prayer
• prayer during which one professes his transgressions and seeks forgiveness
evening prayer
• prayers which are recited in the evening
journey prayer
• prayer that is said before departing on a long or dangerous journey
leader in prayer
• one who begins prayer services for a congregation, one who announces which prayers will be said (or hymns sung, etc.)
led the prayer
• was the leader in a religious prayer service, guided others in prayer
lord's prayer
• most important christian prayer which ...

prayer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Asal
عبادت ،دعا
یوسف نادری
prayer room : نمازخانه
Alireza
نیایش، دعا، نماز
ناشناس
نماز،دعا
احمدی
مناجات کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی prayer

کلمه : prayer
املای فارسی : پریر
اشتباه تایپی : حقشغثق
عکس prayer : در گوگل

آیا معنی prayer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )