برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1421 100 1

practice makes perfect


کار نیکو کردن از پر کردن است، کارکن تا استاد شوی

واژه practice makes perfect در جمله های نمونه

1. Practice makes perfect.
[ترجمه فاطی] با تمرین استاد می شوی
|
[ترجمه ترگمان]تمرین عالی است
[ترجمه گوگل]تمرین کامل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We learned by actual experience that practice makes perfect.
[ترجمه ترگمان]ما با تجربه واقعی که تمرین کامل می‌کند، یاد گرفتیم
[ترجمه گوگل]ما با تجربه واقعی آموختیم که تمرین کامل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. " Practice makes perfect. " is a proverb.
[ترجمه ترگمان]\"تمرین عالی است\" یک ضرب‌المثل است
[ترجمه گوگل]تمرین کامل می شود 'یک ضرب المثل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Skill is acquired through repeated practice, and practice makes perfect.
...

معنی کلمه practice makes perfect به انگلیسی

practice makes perfect
• doing something over and over makes a person better at it

practice makes perfect را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Justin bieber
تمرین کردن باعث میسود تا در کارت موفق شوی
Vcvc
کامل تمرین کردن
مریم
معادل ضرب المثل :کارنیکو کردن از پر کردن است
رضا
گر خواهی شوی خوش نویس
بنویس، بنویس، بنویس
سیاوش
تاجر که ورشکسته می شود میز و صندلی اش را رنگ می کند
صبا
یه کاری رو اگه زیاد انجام بدی ماهر میشی
یا همون: کار نیکو از پر کردن است
سعید ترابی
تمرین یا تکرار عالی می کند
Reza
با تمرین کردن بهترین میشوی.
ترانه
کار نیکو کردن از پر کردن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی practice makes perfect
کلمه : practice makes perfect
املای فارسی : پرکتیس مکث پرفکت
اشتباه تایپی : حقشزفهزث ئشنثس حثقبثزف
عکس practice makes perfect : در گوگل

آیا معنی practice makes perfect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )