برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

practic


(مهجور) رجوع شود به: practical، practical عملی

practic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا
مشق -تمرین
گلی افجه
تکرار
فرشته عاج
I ended the practice من با این روال پایان دادم . گاهی practice به معنی روال است.
ya.zahra
تکلیف-تمرین-مشق-رونوشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی practic
کلمه : practic
املای فارسی : پرکتیک
اشتباه تایپی : حقشزفهز
عکس practic : در گوگل

آیا معنی practic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )