برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

powerful

/ˈpaʊərfəl/ /ˈpaʊəfəl/

معنی: قوی، پر زور، نیرومند، مقتدر
معانی دیگر: پرتوان، زورمند، تهم، تهمتن

بررسی کلمه powerful

صفت ( adjective )
مشتقات: powerfully (adv.), powerfulness (n.)
(1) تعریف: possessing or capable of exerting power or force.
مترادف: forceful, potent, puissant, strong
متضاد: impotent, powerless, weak
مشابه: able, authoritative, drastic, dynamic, high, impulsive, influential, mighty, solid, substantial, vigorous

- Race cars have powerful engines.
[ترجمه ترگمان] ماشین‌های مسابقه‌ای موتورهای قدرتمندی دارند
[ترجمه گوگل] ماشین های مسابقه دارای موتورهای قدرتمند هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- As hers was the deciding vote, she was in a powerful position.
[ترجمه ترگمان] همان طور که او تصمیم گرفته بود، او در موقعیت قدرتمندی قرار گرفته بود
[ترجمه گوگل] همانطور که رای تصمیم گیری بود، او در یک موقعیت قدرتمند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Only a powerful leader can bring about the needed reforms.
[ترجمه ترگمان] تنها یک رهبر قدرتمند می‌تواند اصلاحات مورد نیاز را ایجاد کند
[ترجمه گوگل] تنها یک رهبر قوی می تواند اصلاحات مورد نیاز را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

واژه powerful در جمله های نمونه

1. powerful armies trenching at a town
قشون‌های نیرومندی که به شهر نزدیک می‌شدند

2. a powerful radio station blankets a weaker one
یک ایستگاه رادیویی قوی ایستگاه ضعیف‌تر را خنثی می‌کند.

3. a powerful spout that had made a curve in the sky
فوران آب پر فشاری که در هوا قوس ایجاد کرده بود

4. a powerful wrestler
کشتی گیر مرد افکن (یا پرزور)

5. our powerful army
ارتش نیرومند ما

6. david has a powerful memory
دیوید حافظه‌ای قوی دارد.

7. he delivered a powerful blow to his opponent's chin
ضربه‌ی محکمی بر چانه‌ی حریف خود زد.

8. they are equally powerful
آنان به یک اندازه نیرومند هستند.

9. (wordsworth) an overflow of powerful feelings recollected in tranquility
سرشاری احساسات نیرومند که در هنگام آرامش به خاطر خطور می‌کند

10. a dogfight has a powerful draw for small boys
جنگ سگ‌ها برای پسر بچه‌ها گیرایی بسیار زیادی دارد.

11. a gun is a powerful persuader!
هفت‌تیر متقاعد کننده‌ی نیرومندی است‌!

12. a singer with a powerful set of pipes
...

مترادف powerful

قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
پر زور (صفت)
strong , brawny , powerful , potent
نیرومند (صفت)
mighty , puissant , main , solid , strong , orotund , formidable , stout , rugged , brawny , nervy , powerful , potent , valiant , vigorous , hale , prolific , red-blooded , robustious , sinewy , sthenic
مقتدر (صفت)
mighty , handy , strong , light-handed , powerful , knacky

معنی عبارات مرتبط با powerful به فارسی

قادر مطلق،پرتوان،بسیار نیرومند

معنی powerful در دیکشنری تخصصی

powerful
[کامپیوتر] قدرتمند
[ریاضیات] نیرومند، توانا
[آمار] توانا
[ریاضیات] تواناترین، قوی ترین
[ریاضیات] به طور یکنواخت تواناترین

معنی کلمه powerful به انگلیسی

powerful
• forceful, exerting great force; effective, potent, producing the desired effect; mighty, having great physical strength; authoritative, influential
• a powerful person or organization is able to control or influence people and events.
• if someone's body is powerful, it is physically strong.
• a powerful smell is strong and unpleasant.
• a powerful voice is loud and easily heard.
• a powerful speech or work of art has a strong effect on people's feelings.
all powerful
• omnipotent, having an unlimited amount of power; supreme
• someone or something that is all-powerful has a very great deal of power or influence.

powerful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad Sayehban
قدرتمند
Fati
Strong.having great power.
قوی .دارای قدرت بزرگ
Maggie
Have a some power
علی اصغر سلحشور
تأثیرگذار
مرجان میری لواسانی
مفید موثر، کاری، کارگر (effective and potent ( from the free dictionary
مرجان میری لواسانی
مطلق
powerful calm : آرامش مطلق
میلاد علی پور
قاطع، اثربخش
حسین عیسوند
[در استدلال و سخنرانی ]مستدل ،موثر،قانع کننده ،محکم
شیرین
اثر بخش نیرومند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی powerful

کلمه : powerful
املای فارسی : پورفول
اشتباه تایپی : حخصثقبعم
عکس powerful : در گوگل

آیا معنی powerful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )