برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

power projection

power projection را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اردوان طالبی
نمایش قدرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی power projection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )