برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

power engineering

power engineering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
یک معنی دیگرش (مهندسی برق) است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی power engineering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )