برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1706 100 1
شبکه مترجمین ایران

poured out his troubles

معنی کلمه poured out his troubles به انگلیسی

poured out his troubles
• confessed, told about his problems, expressed his problems

poured out his troubles را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sahar Pastel
( مشکلاتشو ) ریخت بیرون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی poured out his troubles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )