برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1428 100 1

poundage

/ˈpaʊndɪdʒ/ /ˈpaʊndɪdʒ/

معنی: محصور سازی، مقدار پولی برحسب لیره، وزن چیزی برحسب پوند یا رطل
معانی دیگر: (مالیات و غیره) بر حسب پوند (پول یا واحد وزن)، نگهداری در حصار و غیره (رجوع شود به: pound3)، محصور سازی حیوانات

بررسی کلمه poundage

اسم ( noun )
(1) تعریف: weight as measured in pounds.

(2) تعریف: a tax or commission levied on goods according to weight.
اسم ( noun )
(1) تعریف: the confinement or housing of animals in a pound.

(2) تعریف: a fee charged for reclaiming impounded animals or property.

واژه poundage در جمله های نمونه

1. The rate is then expressed as a poundage on the rateable value.
[ترجمه ترگمان]این نرخ سپس به عنوان a بر روی ارزش rateable بیان می‌شود
[ترجمه گوگل]نرخ پس از آن به عنوان یک پوند در ارزش قابل پرداخت بیان می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had some poundage on me, and he wasn't as tired as I was.
[ترجمه ترگمان]او مثل من خسته بود و او هم به اندازه من خسته نبود
[ترجمه گوگل]او تا به حال برخی از پوند در من بود، و او به عنوان من خسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Men's extra poundage is usually in the stomach area.
[ترجمه ترگمان]معمولا poundage اضافی مردان در ناحیه شکم وجود دارد
[ترجمه گوگل]پوند اضافی مردان معمولا در منطقه معده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Blackwell and Deane received a basic salary plus poundage according to the level of military spending.
[ترجمه ترگمان]به لک ول و Deane با توجه به سطح هزینه‌های نظامی، یک حقوق پایه به علاوه poundage دریافت کردند
[ترجمه گوگل]بلک ول و دین با توجه به ...

مترادف poundage

محصور سازی (اسم)
poundage
مقدار پولی برحسب لیره (اسم)
poundage
وزن چیزی برحسب پوند یا رطل (اسم)
poundage

معنی کلمه poundage به انگلیسی

poundage
• tax per pound sterling; tax per pound of weight; fee paid to release an animal from a pound

poundage را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poundage
کلمه : poundage
املای فارسی : پوندگ
اشتباه تایپی : حخعدیشلث
عکس poundage : در گوگل

آیا معنی poundage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )