برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

postmortem dump

/postˈmɔːrtemˈdəmp/ /postˈmɔːtemdʌmp/

روگرفت پس از واقعه

postmortem dump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی postmortem dump

کلمه : postmortem dump
املای فارسی : پستمرتم دامپ
اشتباه تایپی : حخسفئخقفثئ یعئح
عکس postmortem dump : در گوگل

آیا معنی postmortem dump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )