برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1391 100 1

post mortem dump


روگرفت پس از واقعه

معنی post mortem dump در دیکشنری تخصصی

post mortem dump
[کامپیوتر] رو گرفت پس از واقعه ؛ رونوشت پس از واقعه

post mortem dump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی post mortem dump
کلمه : post mortem dump
املای فارسی : پست مرتم دامپ
اشتباه تایپی : حخسف ئخقفثئ یعئح
عکس post mortem dump : در گوگل

آیا معنی post mortem dump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )