برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

possum

/ˈpɑːsəm/ /ˈpɒsəm/

معنی: صاریغ
معانی دیگر: (عامیانه) رجوع شود به: opossum، opossum : ج، وانمود کردن

بررسی کلمه possum

اسم ( noun )
عبارات: play possum
• : تعریف: variant of opossum.

واژه possum در جمله های نمونه

1. play possum
خود را به خواب (یا به مردن یا مریضی یا جهالت) زدن

2. Marsupials include koalas, possums and kangaroos.
[ترجمه ترگمان]marsupials شامل koalas، possums و kangaroos هستند
[ترجمه گوگل]گیاهان دارویی شامل کوالس، پوالموس و کنگو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If this fails to deter the enemy, the possum promptly drops dead.
[ترجمه ترگمان]اگر این کار نتواند دشمن را بترساند، possum به سرعت مرده می‌شود
[ترجمه گوگل]اگر این نتواند دشمن را از بین ببرد، کمپوم به سرعت از بین می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Human possums avoid conflict by agreeing with whichever side is talking to them at the time.
[ترجمه ترگمان]جلوگیری از درگیری با موافقت با هر کدام از طرفین در حال صحبت کردن با آن‌ها است
[ترجمه گوگل]امكانات انسانی با پذيرفتن هر كدام از طرفين در آن زمان با آنها در ارتباط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Glover eased back in his chair and played possum.
[ترجمه ترگ ...

مترادف possum

صاریغ (اسم)
opossum , possum

معنی عبارات مرتبط با possum به فارسی

خود را به خواب (یا به مردن یا مریضی یا جهالت) زدن

معنی کلمه possum به انگلیسی

possum
• opossum, small marsupial found in the eastern united states
• a possum is the same as an opossum; used in informal american english.
• if you play possum, you pretend that you are asleep or that you do not know something in order to deceive someone; an informal expression.

possum را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا کرمی
When we say she is playing possum,it meansخودشو به موش مردگی زده
مهرا د
نوعی موش جنگلی که بیشتر در امریکا و مکزیک وجود دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی possum

کلمه : possum
املای فارسی : پسوم
اشتباه تایپی : حخسسعئ
عکس possum : در گوگل

آیا معنی possum مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )