برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

possibility

/ˌpɑːsəˈbɪləti/ /ˌpɒsəˈbɪlɪti/

معنی: شق، احتمال، امکان، چیز ممکن
معانی دیگر: شدنش، شایش، شدنی بودن

بررسی کلمه possibility

اسم ( noun )
حالات: possibilities
(1) تعریف: the fact or state of being possible.
مترادف: feasibility, potentiality
مشابه: capability, odds, probability, promise

- The possibility of failure made him fearful of attempting anything.
[ترجمه ترگمان] احتمال شکست او را به وحشت می‌انداخت
[ترجمه گوگل] احتمال شکست او باعث ترس از تلاش برای هر چیزی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something that might exist or occur.
مترادف: chance, potentiality
متضاد: actuality
مشابه: contingency, hope, likelihood, probability, prospect, risk

- That the volcano will erupt within the next ten years is a distinct possibility.
[ترجمه ترگمان] اینکه طی ده سال آینده این آتشفشان فوران خواهد کرد، یک احتمال متمایز است
[ترجمه گوگل] آتشفشان در ده سال آینده فوران خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (pl.) potential for good results.
مترادف: opportunity, potential, promise, prospects
مشابه: prospect

- ...

واژه possibility در جمله های نمونه

1. the possibility of an electricity pinch
امکان کمبود برق

2. the possibility of colliding with other planets had become his bugbear
امکان خوردن به سیارات دیگر او را دچار وحشت بیهوده کرده بود.

3. the possibility of rain
امکان باران

4. a distinct possibility
امکان بدون تردید (قطعی)

5. a remote possibility
امکان کم،بعید

6. is there any possibility that i will see you tomorrow?
امکان دارد که فردا شما را ببینم‌؟

7. she explored the possibility of extending the contract
او امکان تمدید قرارداد را بررسی کرد.

8. changing jobs is one possibility
تغییر شغل یکی از کارهایی است که می‌توان کرد.

9. within the realm of possibility
در محدوده‌ی امکانات

10. in order to eliminate the possibility of error
برای از میان بردن امکان لغزش

11. people were afraid of the possibility of global annihilation
مردم از امکان نابودی جهان واهمه داشتند.

12. we hadn't reckoned with the possibility that it might snow
...

مترادف possibility

شق (اسم)
alternative , possibility , gap , prick
احتمال (اسم)
supposition , possibility , likelihoood , expectancy , expectance , aptness , probability , contingency , eventuality , presumption , verisimilitude
امکان (اسم)
possibility , facility , eventuality , possible , feasibility
چیز ممکن (اسم)
possibility

معنی عبارات مرتبط با possibility به فارسی

ممکن (یا خارج از امکان)، در (خارج از) محدوده ی امکانات

معنی possibility در دیکشنری تخصصی

possibility
[ریاضیات] عام، حالت ممکن، احتمال، امکان، وضعیت
[ریاضیات] امکان وقوع حادثه
[ریاضیات] امکان منطقی
[ریاضیات] یک راه ممکن

معنی کلمه possibility به انگلیسی

possibility
• probability, feasibility, chance, likelihood
• if there is a possibility of something happening or being true, it might happen or might be true.
• a possibility is also one of several different things that could be done.
bare possibility
• remote possibility, slight chance
exclude the possibility
• rule out the likelihood or probability, eliminate the prospect
play down a possibility
• underrate the chances, show the attitude of disdain toward the possibility
rule out the possibility
• remove as a possibility, make impossible

possibility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام مهدوی
قدرت
مهسا
فرصت
1
پیش بینی
اکبری
توانِش
r.7.sh
امکان داشتن
علی
امکان پذیری
فرهاد سليمان‌نژاد
اتفاق، پيشامد
کبری ذوله
امکان، گزینه‌ی ممکن
بهزاد افشار
مسیر
uh-huh🤔
تا حد امکان
Don't forget about that possibility تاجایی که میتونی تا حد امکان فراموشش نکن
محدثه فرومدی
مهلت، موقعیت، شانس
a possibility due to a favorable combination of circumstances= thefreedictionary.com/possibility
dina
احتمال😉 امکان پذری
Kiyan
شدنی،امکان پذیر
غزال سرخ
به‌نقل از هزاره:
1. امکان؛ احتمال؛ امر محتمل، امکان محتمل؛ امکان بالقوه
2. پیشامد، اتفاق
خان ولی عادل
شانس، چانس، فرصت
Sunflower
a thing that may be chosen or done out of several possible alternatives

Hope
Option
Alternative
Choice
Course of action
Solution

امید
انتخابِ ممکن
گزینشِ در دسترس
راه حلِ ممکن/شدنی
راهکارِ ممکن
راه ممکنِ (جایگزین)
کاری که میشه انجام داد

Anti-matter seem to be our only possibility.
Star Trek TOS

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی possibility

کلمه : possibility
املای فارسی : پسیبیلیتی
اشتباه تایپی : حخسسهذهمهفغ
عکس possibility : در گوگل

آیا معنی possibility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )