برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

possessed of

بررسی کلمه possessed of

عبارت ( phrase )
• : تعریف: having.

- He is possessed of great wit.
[ترجمه ترگمان] او از هوش و شعور زیادی برخوردار است
[ترجمه گوگل] او از عصبانیت خوب برخوردار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

possessed of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید
برخوردار از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی possessed of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )