برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1409 100 1

porter

/ˈpɔːrtər/ /ˈpɔːtə/

معنی: ابجو، باربر، حامل، حمال، حاجب، دربان، آبجو پورتر، ناقل امراض
معانی دیگر: سرایدار، (ایستگاه راه آهن یا هتل و غیره) باربر، چمدان کش، (رستوران و بانک و فروشگاه و غیره) مامور نظافت، مستخدم، فراش، (راه آهن) مستخدم قطار، پیشخدمت، حمالی کردن، حمل کردن، ناقل امرا­

بررسی کلمه porter

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who carries luggage for travelers at a station or hotel.

(2) تعریف: one who serves passengers aboard a train.
اسم ( noun )
• : تعریف: a dark malt ale whose color is achieved by drying the malt at a high temperature.
مشابه: stout

واژه porter در جمله های نمونه

1. I will ask a porter to carry the baggages for me.
[ترجمه Srwa] از یک باربر خواهم خواست که چمدان هایم را برایم حمل کند
|
[ترجمه ترگمان]از دربان تقاضا خواهم کرد که از او پرستاری نماید
[ترجمه گوگل]من از یک متقلب درخواست خواهم کرد که کیف های من را بپوشانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The porter distributes incoming letters to the offices.
[ترجمه ترگمان]دربان نامه را به دفاتر ثبت می‌کند
[ترجمه گوگل]حمل کننده نامه های ورودی را به دفاتر توزیع می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A porter relieved her of the three large cases she had been pushing on a trolley.
[ترجمه ترگمان]دربان او را از سه پرونده بزرگ که چرخ‌دستی می‌راند رها کرد
[ترجمه گوگل]یک متقلب او را از سه مورد بزرگ او که در یک وانت چرخانده شده اند، رفع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف porter

ابجو (اسم)
ale , beer , gill , porter , hop
باربر (اسم)
backer , porter , coolie
حامل (اسم)
porter , transport , bearer , carrier , vehicle , vector , conveyor , stave , conveyer
حمال (اسم)
porter , coolie , carrier
حاجب (اسم)
chamberlain , porter , curtain , eyebrow , doorkeeper
دربان (اسم)
porter , janitor , doorkeeper , concierge , doorman
آبجو پورتر (اسم)
porter
ناقل امراض (اسم)
porter

معنی عبارات مرتبط با porter به فارسی

جایگاه فروش و صرف ابجوو کباب و مانند انها
باربری که بنه مسافران را از ایستگاه راه آهن بیرون میبرد

معنی porter در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه porter به انگلیسی

porter
• one who carries parcels; doorman, concierge; type of dark beer; (british) janitor
• a porter is a person whose job is to be in charge of the entrance of a building such as a hotel.
• a porter is also a person whose job is to carry things, for example passengers' luggage at a railway station.
night porter
• hotel porter that works at night
• a night porter is a person whose job is to be on duty at the main reception desk of a hotel throughout the night.

porter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M.m
A person who carries your luggage
Anabel
حمل بار، بار بردن.
مهشید
بارکش- فردی که شغلش حمل بار سایرین (در فرودگاه ها، هتل ها، مجتمع های بزرگ و ...) است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی porter
کلمه : porter
املای فارسی : پورتر
اشتباه تایپی : حخقفثق
عکس porter : در گوگل

آیا معنی porter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )