برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

pornography


هرزه نگاری، الفیه و شلفیه، هوس نامه، هرزه هنر، نقاشی یا نوشته خارجازاخلاق درباره مسائل جنسی، نوشته شهوت انگیز، نقاشی یا عکس محرک احساسات جنسی

بررسی کلمه pornography

اسم ( noun )
مشتقات: pornographic (adj.), pornographically (adv.), pornographer (n.)
• : تعریف: written or visual material intended to be sexually stimulating, esp. when void of artistic merit.
مشابه: filth

معنی pornography در دیکشنری تخصصی

Pornography
[سینما] هرزه نگاری
[بهداشت] نوشته شهوت انگیز - نقاشی یا عکس محرک احساسات جنسی - نوشته خارج از اخلاق درباره مسائل جنسی

معنی کلمه pornography به انگلیسی

pornography
• literature or pictures of sexual acts intended to cause sexual arousal, explicit erotic pictures and written material
• pornography refers to books, magazines, and films that are designed to cause sexual excitement by showing people involved in sexual activity; used showing disapproval.

pornography را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
هرزه نگاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pornography

کلمه : Pornography
املای فارسی : پورنوگرافی
اشتباه تایپی : حخقدخلقشحاغ
عکس Pornography : در گوگل

آیا معنی pornography مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )