برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

poorness


معنی: غریبی
معانی دیگر: بدی، نقص، فقدان

واژه poorness در جمله های نمونه

1. The poorness of my spoken English determines my continuous practice of it.
[ترجمه ترگمان]poorness زبان انگلیسی من، عمل مداوم من از آن را تعیین می‌کند
[ترجمه گوگل]ضعف انگلیسی صحبت شده من، عمل مداوم من از آن را تعیین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The poorness of the land makes farming impossible.
[ترجمه ترگمان]احیای زمین کشاورزی را غیر ممکن می‌سازد
[ترجمه گوگل]فقر زمین باعث می شود کشاورزی غیرممکن شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Poorness, unique and ancientness are intrinsic attributes of Gobi desert flora in the Centre Asia.
[ترجمه ترگمان]poorness، منحصر به فرد و منحصر به فرد، ویژگی‌های ذاتی گیاهان بیابانی گیاهان بیابانی در مرکز آسیا هستند
[ترجمه گوگل]فقر، منحصر به فرد و باستانی بودن ویژگی های ذاتی فلور بیابان گوبی در مرکز آسیا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Poorness ---poor and rich very great disparity, laborage level of works very low, to some tune RMB 180. 00/month; It was had build of west, villadom and rookery.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف poorness

غریبی (اسم)
foreign country , poorness

معنی کلمه poorness به انگلیسی

poorness
• state of lacking money, indigence

poorness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی عباس پور
فقر ، بیچارگی ، ضعف و....

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی poorness

کلمه : poorness
املای فارسی : پورنس
اشتباه تایپی : حخخقدثسس
عکس poorness : در گوگل

آیا معنی poorness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )