برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

poor thing !


بیچاره

poor thing ! را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poor thing !
کلمه : poor thing !
املای فارسی : پور تینگ !
اشتباه تایپی : حخخق فاهدل !
عکس poor thing ! : در گوگل

آیا معنی poor thing ! مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )