برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

poor house


گدا خانه، نوانخانه، مسکین خانه، دارالمساکین

poor house را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poor house
کلمه : poor house
املای فارسی : پور هوس
اشتباه تایپی : حخخق اخعسث
عکس poor house : در گوگل

آیا معنی poor house مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )