برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

poor boy sandwich


رجوع شود به: hero sandwich

poor boy sandwich را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poor boy sandwich
کلمه : poor boy sandwich
املای فارسی : پور بوی ساندویچ
اشتباه تایپی : حخخق ذخغ سشدیصهزا
عکس poor boy sandwich : در گوگل

آیا معنی poor boy sandwich مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )