برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
poor - box

poor box

/ˈpʊrˈbɑːks/ /pʊəbɒks/

(به ویژه در کلیسا) صندوق خیرات، صندوق اعانه، صندوق صدقه

poor box را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی poor box
کلمه : poor box
املای فارسی : پور باکس
اشتباه تایپی : حخخق ذخط
عکس poor box : در گوگل

آیا معنی poor box مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )