برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

pompously


با شکوه، با دبدبه، با تجمل، با طمطراق، با اب وتاب، بطور غلنبه

واژه pompously در جمله های نمونه

1. Robin said pompously that he had an important business appointment.
[ترجمه ترگمان]رابین با تاکید گفت که اون یه قرار ملاقات مهم داره
[ترجمه گوگل]رابین به طرز شگفت آوری گفت که او یک انتصاب مهم کسب و کار داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One bird strutted pompously; another crawled into a corner to die.
[ترجمه ترگمان]یک پرنده با حالتی متکبرانه در گوشه‌ای خزید و یکی دیگر از آن‌ها به گوشه‌ای خزید تا بمیرد
[ترجمه گوگل]یک پرنده به شدت در حال حرکت است دیگر به گوشه ای میرود که میمیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. While her colleagues pompously assemble public forums, she informs the police.
[ترجمه ترگمان]او به پلیس اطلاع می‌دهد که در حالی که همکاران او فروم های عمومی را مرتب می‌کنند
[ترجمه گوگل]او به پلیس اطلاع می دهد در حالی که همکارانش به طور گسترده در مجمع عمومی شرکت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This hostile became so habitual that Nike pompously formed a contrapositive section for this rank only.
[ترجمه ترگمان]این دشمنی چن ...

معنی کلمه pompously به انگلیسی

pompously
• arrogantly, with conceit; haughtily, proudly

pompously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول قنبری
مغرورانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pompously

کلمه : pompously
املای فارسی : پمپوسلی
اشتباه تایپی : حخئحخعسمغ
عکس pompously : در گوگل

آیا معنی pompously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )