برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

polysystem

polysystem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مريم جواهري
چندسيستميت،چند نظامي بودن،چندين سيستم/نظام داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی polysystem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )