برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

polyculture

polyculture را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا آزاد
چند محصولی؛ کشاورزی چند محصولی

Perhaps surprisingly, research indicates that the yield for polycultures is greater than a monoculture of equivalent area and is far more resistant to climate and weather extremes.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی polyculture مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )