برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

poltergeist

/ˈpoltərˌɡaɪst/ /ˈpɒltəɡaɪst/

شبح، روح (به ویژه روحی که صداهای اسرار آمیز ایجاد می کند)

بررسی کلمه poltergeist

اسم ( noun )
• : تعریف: a supernatural presence that manifests itself by making noises and causing objects to move.

واژه poltergeist در جمله های نمونه

1. Alison says the poltergeist has tried to smother her boyfriend in their terraced house.
[ترجمه ترگمان]آلیسون میگه the سعی کرده که دوست پسرش رو در terraced خفه کنه
[ترجمه گوگل]آلیسون می گوید پلیتبرگ سعی کرده است دوست پسر خود را در خانه تراس خود را ببوسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Though many poltergeist influences can be explained in this way, what of those which happen in empty, uninhabited properties?
[ترجمه ترگمان]اگر چه بسیاری از این poltergeist در این روش می‌توانند توضیح داده شوند، اما چه چیزهایی در خواص خالی و غیر مس رخ می‌دهند؟
[ترجمه گوگل]اگر چه بسیاری از تأثیرات کلرگریست را می توان به این طریق توضیح داد، چه کسانی از آن چه در خواص خالی، غیر مسکونی اتفاق می افتد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The main features marking the presence of a poltergeist are moving objects, electrical high jinks, or mysterious noises.
[ترجمه ترگمان]ویژگی‌های اصلی که حضور یک روح مزاحم را مشخص می‌کنند اشیا در حال حرکت، شوک الکتریکی زیاد یا صداهای مرموز هستند
[ترجمه گوگل]ویژگی های اصلی که نشان دهنده حضور یک پلی استر است، اجسام متحرک، جینک های الکتریکی بالا یا صداهای مرموز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه poltergeist به انگلیسی

poltergeist
• spirit, ghost; spirit that announces its presence by making noises causing other disturbances (german)
• a poltergeist is an invisible force which is believed to move furniture or throw objects around, and which is often thought of as a type of ghost.

poltergeist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهارک قهرمان
روح خبیث
رضا آزاد
جنِّ مزاحم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی poltergeist

کلمه : poltergeist
املای فارسی : پلترگیست
اشتباه تایپی : حخمفثقلثهسف
عکس poltergeist : در گوگل

آیا معنی poltergeist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )