برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

poleax

/ˈpoʊlæks/ /ˈpəʊlæks/

معنی: تبرزین جنگی، با تبر زین زدن
معانی دیگر: poleaxe : تبرزین جنگی

بررسی کلمه poleax

اسم ( noun )
(1) تعریف: a long-handled weapon combining ax, hammer, and spearpoint, used in battle in the Middle Ages.

(2) تعریف: a combined hammer and ax used to slaughter cattle.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: poleaxes, poleaxing, poleaxed
• : تعریف: to attack, hit, or slaughter with or as if with a poleax.

مترادف poleax

تبرزین جنگی (اسم)
poleax , poleaxe
با تبر زین زدن (فعل)
tomahawk , poleax , poleaxe

معنی عبارات مرتبط با poleax به فارسی

تبرزین، (سلاح) تبر دسته بلند، فاس، با تبرزین زدن یا حمله کردن

معنی کلمه poleax به انگلیسی

poleax
• battleaxe, heavy axe with a broad edge used in the past as offensive weapon; axe having a hammer opposite the cutting edge used to slaughter animals
• kill with a poleax; knock down with a poleaxe; shock very much

poleax را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
نقش زمین کردن؛
گیج و منگ کردن، مات و مبهوت کردن، حیرت زده کردن؛
مست و منگ کردن؛ داغون کردن؛ از پا درآوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی poleax

کلمه : poleax
املای فارسی : پلیکس
اشتباه تایپی : حخمثشط
عکس poleax : در گوگل

آیا معنی poleax مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )