برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1439 100 1

pod

/ˈpɑːd/ /pɒd/

معنی: پا، قوزه پنبه، غلاف، نیام، تخم دان، پوست برونی، پوسته محافظ، تشکیل نیام دادن
معانی دیگر: (نخود و لوبیا و غیره) غلاف، پوست، نیامک، هر گنجانه یا محفظه ی غلاف مانند، (موتور هواپیمای جت) نیام موتور، (گیاه) غلاف در آوردن، نیامک دار شدن، تبدیل به نیامک شدن، (باقلا و نخود و غیره را) از غلاف در آوردن، دانه کردن، دسته ی کوچک (به ویژه نهنگ یا سیل)، گله ی کوچک، (برخی مته ها) شیار عمیق

بررسی کلمه pod

اسم ( noun )
(1) تعریف: a long thin firm vessel containing seeds, esp. of a pea or bean plant.

(2) تعریف: a natural or man-made container, usu. having a long, thin shape.

- a pod of insect eggs
[ترجمه ترگمان] یک دسته از تخم‌های حشرات
[ترجمه گوگل] یک غلاف تخم مرغ حشرات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a fuel pod
[ترجمه ترگمان] a
[ترجمه گوگل] غلاف سوخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: pods, podding, podded
• : تعریف: to bring forth pods.
فعل گذرا ( transitive verb )
• : تعریف: to remove from their pods; shell.

- The boy podded peas into a bowl.
[ترجمه ترگمان] اون پسره نخود فرنگی رو توی کاسه نگه میداره
[ترجمه گوگل] این پسر، نخود را به یک کاسه تزریق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه pod در جمله های نمونه

1. pea pod
نیامک نخود

2. some locusts grow in a pod
برخی ملخ‌ها در نیامک رشد می‌کنند.

3. like two peas in a pod
مثل سیبی که از وسط دو نیم کرده باشند،کاملا شبیه به هم

4. string beans are cooked and eaten with the pod
لوبیا سبز را با غلاف می‌پزند و می‌خورند.

5. The twins are like two peas in a pod.
[ترجمه ترگمان]دوقلوها مثل دو نخود در یک پوسته هستند
[ترجمه گوگل]دوقلوها مانند دو نخود در یک غلاف هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The ripe seed pod splits open and scatters the seeds.
[ترجمه ترگمان]غلاف دانه رسیده شکافته می‌شود و دانه‌ها را منتشر می‌کند
[ترجمه گوگل]دانه های رسیده دانه جدا می شوند و دانه ها را تخلیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Four were like beans in a pod.
[ترجمه ترگمان]چهار نفر مثل لوبیا در یک پوسته بودند
[ترجمه گوگل]چهار عدد لوبیا در یک غلاف بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف pod

پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
قوزه پنبه (اسم)
boll , pod
غلاف (اسم)
housing , case , cover , pod , theca , husk , glume , sheath , scabbard , sheathing , casing , vagina
نیام (اسم)
case , pod , sheath , scabbard , legume , tunic
تخم دان (اسم)
cyst , pod , ovary
پوست برونی (اسم)
pod , epidermis
پوسته محافظ (اسم)
pod
تشکیل نیام دادن (فعل)
pod

معنی عبارات مرتبط با pod به فارسی

پسوند: پا، پایک، پایچه [-pode) [pleopod هم می نویسند)
خرنوب، غلاف باقلا خرنوب، غلاف باقلایالوبیا
مثل سیبی که از وسط دو نیم کرده باشند، کاملا شبیه به هم

معنی pod در دیکشنری تخصصی

pod
[عمران و معماری] غلاف
[صنایع غذایی] غلاف : پوشش دانه های محصولاتی چون لوبیا و نخود سبز که با شکاف هایی باز و دانه ها از آن خارج میشود
[نساجی] پیله کرم ابریشم - قوزه پنبه - پوسته محافظ

معنی کلمه pod به انگلیسی

pod
• payment method in which one pays for merchandise only when the delivery is made
• seed pouch, seed case produce by some plants; fuel container in an airplane
• herd of whales; group of birds
• carry a pack, wear a rucksack, carry a backpack
• flock together, herd together (animals)
• a pod is a seed container that grows on some plants such as peas or beans.
as like as two peas in a pod
• very similar, like birds of a feather, spitting image, identical
bean pod
• bean pouch produced by the legume family
like two peas in a pod
• like identical twins, like two things that are very similar

pod را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
علاوه بر معانی فوق
اسم) دسته یا گله کوچکی از حیوانات ( نهنگ ها، دلفین ها، سیلها یا شیر های دریایی)!
فعل) دسته یا گروه بندی کردن،
پسوند) پا، مثل gastropods که در جانور شناسی به معنای شکم پایان ميباشد.
Angel
(خودمانی)همکار
Figure
An elongated two valved seed container as of peas and beans

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pod
کلمه : pod
املای فارسی : پاد
اشتباه تایپی : حخی
عکس pod : در گوگل

آیا معنی pod مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )