برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
plumb - the - depths - of
شبکه مترجمین ایران

plumb the depths of


به ته چیزی رسیدن، به پایین ترین جا رسیدن، به حضیض رسیدن

plumb the depths of را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی plumb the depths of

کلمه : plumb the depths of
املای فارسی : پلومب تاه دپتهس اوف
اشتباه تایپی : حمعئذ فاث یثحفاس خب
عکس plumb the depths of : در گوگل

آیا معنی plumb the depths of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )