برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

plumb rule

/ˈpləmˈruːl/ /plʌmruːl/

(تخته ای که شاغول به آن آویخته اند و بناها و نجارها برای عمود سازی به کار می برند) تخته شاغول، خط کش شاغولی، ریسمان کار یا شاقولی که روی تخته ای اویزان باشد، تخته کار، خط کش معماری

معنی plumb rule در دیکشنری تخصصی

plumb rule
[عمران و معماری] چوب شاقول

plumb rule را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی plumb rule

کلمه : plumb rule
املای فارسی : پلومب روله
اشتباه تایپی : حمعئذ قعمث
عکس plumb rule : در گوگل

آیا معنی plumb rule مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )