برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

pluck up the courage

pluck up the courage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم کنعانی
مجبور کردن خود به داشتن دل و جرات، شجاعت به خرج دادن
i plucked up the courage to tell him what I thought
Pouria
خود رو قانع کردن برای انجام کاری(مخصوصا اون کاری که ازش میترسی)
-جسارت به خرج دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی pluck up the courage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )