برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1436 100 1

plans

واژه plans در جمله های نمونه

1. plans that have not jelled yet
نقشه‌هایی که هنوز شکل نگرفته‌اند

2. backup plans
نقشه‌های ثانوی (کمکی)

3. elaborate plans
نقشه‌های دقیق

4. he plans to send his son to france
قصد دارد پسرش را به فرانسه بفرستد.

5. his plans were nipped in their infancy
نقشه‌های او از آغاز با ناکامی مواجه شدند.

6. long-term plans for the reconstruction of roads
نقشه‌های دراز مدت برای بازسازی راه‌ها

7. my plans did not materialize
نقشه‌های من تحقق نیافت.

8. our plans are shaping up well
نقشه‌های ما دارند خوب شکل می‌گیرند.

9. our plans are still fluid
نقشه‌های ما هنوز انعطاف‌پذیرند (قطعی نشده‌اند)

10. our plans were nipped in the bud
نقشه‌های ما در همان اوائل با شکست مواجه شد.

11. our plans were scuppered
نقشه‌های ما نقش برآب شد.

12. the plans of the new machinery
نقشه‌های ماشین آلات جدید

13. their plans are very carefully laid
نقشه‌های آنان با دقت تمام ریخت ...

معنی کلمه plans به انگلیسی

plans to
• schemes to, arranges to, devises to, has it in his mind to
made plans
• made arrangements, made preparations, planned
throw a spanner into the plans
• spoil a plan, sabotage a plan
unfold plans
• expose plans, reveal a scheme
upset plans
• ruin a schedule, frustrate a program

plans را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

atieh
some thing that you want to do
:(:)
PLANS:it's a noun drawing that show how to build a machine , a building , etc
Mahdi
Weekend plans

کار آخر هفته
ashkan
نقشه،برنامه
مهدی عالی عارفی
طرح کشیدن یا ریختن ، طرح ریزی کردن در نظر داشتن ، نقشه کف ، نقشه مسطحه ، برنگاره ، هامن ، طرح ریزی کردن ، طرح کردن ، برنامه ، تدبیر ، اندیشه ، خیال ، نقشه کشیدن ، طرح ریختن ، علوم مهندسی: پلان ، عمران: نقشه ، معماری: پلان ، روانشناسی: نقشه ، بازرگانی: برنامه ریزی کردن ، برنامه ، علوم نظامی: پیش بینی کردن
محمد حسین نجفی
طرح/برنامه
Mahtab
Plans
برنامه ریزی ،طرح،نقشه
Retirement plans
برنامه ی بازنشستگی
Fatemeh
نقشه ها
محمد
نقشه
Amir boustani
Plane=هواپیما plans=نقشه ها planet=سیاره plant=گیاه
😍😍😍
برنامه ریزی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی plans مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )