برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

planetarium

/ˌplænəˈteriəm/ /ˌplænɪˈteərɪəm/

معنی: افلاک نما، سیاره نما، ستارهدیدگاه
معانی دیگر: کیهان سرا

بررسی کلمه planetarium

اسم ( noun )
حالات: planetaria, planetariums
(1) تعریف: an apparatus that projects a representation of the stars, planets, and the like, usu. upon a dome-shaped ceiling.

(2) تعریف: a museum, building, or room in which such an apparatus is located.

(3) تعریف: a structure, such as a mechanical model, that represents the position or motion of objects in the solar system.

واژه planetarium در جمله های نمونه

1. The planetarium staff also prepared talks for radio broadcast.
[ترجمه ترگمان]کارکنان planetarium همچنین گفتگوهایی را برای پخش رادیویی آماده کردند
[ترجمه گوگل]کارکنان Planetarium همچنین مذاکرات را برای پخش رادیو آماده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A mobile, inflatable planetarium costing £000 will now be used in the region by up to 000 pupils each year.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر یک دستگاه mobile بادی، inflatable planetarium برای هر سال در این منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]در حال حاضر یک میلیون و 300 هزار سیاره به اندازه یک هزار و 200 سی سی در سال در دسترس خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But the London Planetarium has not lost its heart.
[ترجمه ترگمان]اما the لندن قلب خود را از دست نداده است
[ترجمه گوگل]اما Planetarium لندن قلب خود را از دست نداده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But take them to a planetarium or a science show and watch their little eyes light up.
[ترجمه ترگمان]اما آن‌ها را به ...

مترادف planetarium

افلاک نما (اسم)
orrery , planetarium
سیاره نما (اسم)
planetarium
ستارهدیدگاه (اسم)
planetarium

معنی کلمه planetarium به انگلیسی

planetarium
• domed room in which images of astronomical bodies are displayed, device used to illustrate the movement of heavenly bodies (planets, stars, moons, galaxies, etc.)
• a planetarium is a building where lights are shone on the ceiling to represent the planets and the stars and to show how they appear to move.

planetarium را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
آسمان‌نما
Soroush
به معنای رصدخانه
.
مکان بررسی و دیدن ستارگان و سیارات
😍😘
رصدخانه،اسمان نما
armin
اتاقی حالت گوی که در آن می روند و درباره ی سیاره ها به صورت مستند آموزش می بینند.
احمد رضا علوی بختیاروند
a building where lights on a curved ceiling show the movements of planets and stars
m.d
مکانی تفریحی که در آن به آموزش،تماشاکردن و آشنا شدن با آسمان می پردازند.در واقع یک نوع رصد خانه ی آموزشی است.
مجید دلبندم
یک مکانی که در آن در مورد ستارگان تحقیق و بررسی می کنند و آموزش می دهند مانند دانشگاه تبریز که یک رصدخانه مانندی دارد و بعضی مواقع دانش آموزان را برای یک اردوی علمی به آنجا می برند و استادان آنجا در مورد ستارگان فیلم ها ، عکس ها و یا موارد دیگررا آموزش می دهند...
♠️😎$ مهیار $😎♠️
مکانی مثل سینما اما با این تفاوت که انسان ها می نشینند و به سقف نگاه می کنند که سیارات را نشان می دهد.
A.s
افلک نما سیاده نما رصد خانه کیهان نما
BTS
رصدخانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی planetarium
کلمه : planetarium
املای فارسی : پلنتریوم
اشتباه تایپی : حمشدثفشقهعئ
عکس planetarium : در گوگل

آیا معنی planetarium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )