برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

planeta


ردایی که همه جای تن راجزصورت می پوشانید، درروم باستان

planeta را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی planeta
کلمه : planeta
املای فارسی : پلنتا
اشتباه تایپی : حمشدثفش
عکس planeta : در گوگل

آیا معنی planeta مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )