برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

plagiarism

/ˈpleɪdʒəˌrɪzəm/ /ˈpleɪdʒɪərɪzəm/

معنی: دزدی ادبی
معانی دیگر: جازدن اثر دیگران بنام خود، انتحال

بررسی کلمه plagiarism

اسم ( noun )
مشتقات: plagiaristic (adj.), plagiarist (n.)
(1) تعریف: the act of wrongfully taking another's words, ideas, or the like and representing them as one's own.
مترادف: stealing
مشابه: appropriation, cheating, expropriation, forgery, imitation, piracy, theft

- The professor failed the student for plagiarism after she recognized the well-known passage that the student claimed to have written himself.
[ترجمه میثم باقری] استاد پس از این که فهمید متنی که دانش‌آموز ادعا می‌کند خودش نوشته است، یک متن شناخته‌شده و مشهور است، آن دانش آموز را رد کرد.
|
[ترجمه ترگمان] این استاد پس از آشنایی با متن مشهور که دانش آموزان ادعا کردند که خود را مکتوب کرده‌است، به این دانش آموزان بدهکار نشد
[ترجمه گوگل] استاد پس از شناخت آثار شناخته شده اش که دانش آموز ادعا کرده است که خود را نوشته است، موفق به انجام اسارت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: that which has been plagiarized.
مشابه: copy, counterfeit, forgery, imitation, ripoff

- This essay is a plagiarism.
[ترجمه ترگم ...

واژه plagiarism در جمله های نمونه

1. Now he's in real trouble. He's accused of plagiarism.
[ترجمه ترگمان]حالا تو دردسر افتاده او متهم به دزدی ادبی است
[ترجمه گوگل]در حال حاضر او در حقیقت مشکل است او به سرقت ادبی متهم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The journal accused the professor of plagiarism.
[ترجمه ترگمان]این روزنامه، این پروفسور را به سرقت ادبی متهم کرد
[ترجمه گوگل]مجله متهم به اداره اسلحه سازی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Claims of plagiarism are common in the movie business.
[ترجمه ترگمان]ادعاهایی مبنی بر سرقت ادبی در کسب‌وکار فیلم، رایج هستند
[ترجمه گوگل]ادعای سرقت ادبی در کسب و کار فیلم رایج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The system was designed to prevent plagiarism, and to establish copyright over the thesis contents.
[ترجمه ترگمان]این سیستم برای جلوگیری از سرقت ادبی و ایجاد کپی‌رایت در محتوای پایان‌نامه طراحی شده‌است
[ترجمه گوگل]سیستم برای جلوگیری از سرقت ادبی و ایجاد حق تکثیر بیش از محتوای پایان نامه طرا ...

مترادف plagiarism

دزدی ادبی (اسم)
crib , plagiarism , plagiary

معنی کلمه plagiarism به انگلیسی

plagiarism
• use of another person's written work without acknowledging the source; unauthorized use of patented or copyrighted materials
• plagiarism is the practice of using or copying someone else's idea or work and pretending that you thought of it or created it; used showing disapproval.

plagiarism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amal.seivani
سرقت ادبی
حسین جلاهی
سرقت علمی
مینا🤗
using other people's work as if it was yours
lingotick
دزدی ادبی/سرقت اثر
بهمن عنایتی کاریجانی
انتحال ، سرقت ادبی.
Farhood
She's determined that her students will not get away with plagiarism
این خانم معلم گوشزد کرده است که کسی از دانش‌آموزانش اثر/کار دیگری رو بنام خودش جا نزده (و تحویلش بده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی plagiarism

کلمه : plagiarism
املای فارسی : پلجریسم
اشتباه تایپی : حمشلهشقهسئ
عکس plagiarism : در گوگل

آیا معنی plagiarism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )