برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

place back

place back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
بازگرداندن
ماریا
به معنای به تأخیر انداختن یک امر یا ترتیب وقوع آن دیرتر از برنامه ریزی قبلی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی place back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )