برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

pity

/ˈpɪti/ /ˈpɪti/

معنی: افسوس، مروت، بخشش، رحم، همدردی، مرحمت، حس ترحم، ترحم، ترحم کردن، متاثر شدن، دلسوزی کردن
معانی دیگر: دلسوزی، دل نوازی، نوازش، دریغ، دریغا، مایه ی تاسف، جای تاسف، تاسف، حیف

واژه pity در جمله های نمونه

1. pity engenderes love
مروت عشق به وجود می‌آورد.

2. have pity on me!
به من رحم کن‌!

3. have pity on me; i am blind and deaf
به من رحم کنید; من کور و کرم.

4. i pity that needy old man
دلم به حال آن پیرمرد نیازمند می‌سوزد.

5. no pity will be shown to thieves
نسبت به سارقین ترحم نخواهد شد.

6. showing pity for a sharp-fanged tiger . . .
ترحم بر پلنگ تیز دندان . . .

7. "it's a pity he too died" roghieh said with a sniff
((حیف شد که او هم مرد)) رقیه فن فن کنان گفت.

8. show pity (for)
ترحم کردن،رحم نشان دادن

9. i feel pity for that innocent child
دلم برای آن کودک معصوم می‌سوزد.

10. impervious to pity
بی‌رحم،بی‌مروت

11. out of pity
از روی مروت

12. to arouse pity
برانگیختن (حس) ترحم

13. what a pity that you didn't come sooner!
حیف که زودتر نیامدی‌!

14. more's the pity
...

مترادف pity

افسوس (اسم)
regret , pity , remorse
مروت (اسم)
courage , goodness , kindness , humanism , audacity , generosity , manliness , mercy , humanity , clemency , pity
بخشش (اسم)
release , present , profusion , forgiveness , remission , remittal , bounty , tip , grant , grace , boon , pardon , gift , generosity , mercy , baksheesh , bakshish , benefaction , beneficence , bestowal , munificence , largess , pity
رحم (اسم)
womb , mercy , compassion , lenity , ruth , matrix , clemency , uterus , pity , compunction
همدردی (اسم)
sympathy , pity , condolence
مرحمت (اسم)
favor , kindness , favour , pity , loving kindness
حس ترحم (اسم)
pity
ترحم (اسم)
pity , commiseration , pathos
ترحم کردن (فعل)
compassionate , pity
متاثر شدن (فعل)
touch , pity
دلسوزی کردن (فعل)
rue , pity , commiserate

معنی عبارات مرتبط با pity به فارسی

ترحم کردن (به)، دلسوزی کردن (برای)
بی عاطفه، بیرحم
(عامیانه) از این بدتر، بدتر اینکه...، از همه بدتر
دلسوزی بحال خود، ترحم بخود
ترحم کردن، رحم نشان دادن
خیف، چقدر حیف شد

معنی کلمه pity به انگلیسی

pity
• mercy, compassion; sympathy, commiseration
• have mercy on, feel compassion for, commiserate with, sympathize with
• if you feel pity for someone, you feel very sorry for them.
• if you pity someone, you feel very sorry for them.
• you say that it is a pity that something is the case when you are expressing disappointment or regret.
• if you take pity on someone, you feel sorry for them and help them.
• see also pitying.
felt pity
• sympathized with, felt compassion, felt sorry for, commiserated with
it's a pity
• what a shame, the heart aches
object of pity
• something which arouses compassion
self pity
• feeling sorrow for oneself, feeling compassion for oneself
• self-pity is a feeling of unhappiness and depression that you have about yourself and your problems, which is often unnecessary or greatly exaggerated.

pity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

R.s
Shame
افسوس
tina
what a pity:چه حیف
amin
شرم آور ،ناراحت کننده، افسوسانه
مینا
took pity on به او محبت کرد
تارا
ترحم
X
sth that make you feel a little sad or disappointed
امین جهانگرد
a pity=a shame
what a pity چه بد
what a pity he doesnt accept the job
noun: ترحم i listened to him with pity
verb: دلسوزی کردن i pity his wife دلم برا زنش میسوزه. در محاوره feel sorry for بکار میرود
i feel sorry for his wife
Saba
Its pity:مایع تاسف است
mohsen
وای بر تو
مصطفي فريسات
حس دلسوزى هم معني ميده
مثلا
Carrie Who has pity in her eyes
كرى كسي كه حس دلسوزى در چشمانش موج ميزنه
mjt
it would be a pity
حیف میشه
شهرزاد شهابی
دلسوزی/ تاسف
Shiva_sisi
Some thing that makes you feel a little sad or disappointed
موسی
حسرت
mahshid
دوستانی ک از رو کتابای کانون زبان ایران میاین کپی میکنین معنیا رو اینجا
دستتون درد نکنه ما کوریم نمیبینیم تو کتاب چی نوشته:/
لطف کنین جمله هم بنویسین وگرنه معنی تو کتاب هس:///
دم شما گرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pity

کلمه : pity
املای فارسی : پیتی
اشتباه تایپی : حهفغ
عکس pity : در گوگل

آیا معنی pity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )