برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

pirate

/ˈpaɪrət/ /ˈpaɪrət/

معنی: غارتگر، دزد دریایی، دزد ادبی، دزدی دریایی کردن، دزدی ادبی کردن، غارت کردن
معانی دیگر: دزدی انتشاراتی کردن، قاچاقی چاپ کردن، کشتی دزدان دریایی، دزد انتشاراتی (که بدون اجازه مولف اثر یا نوار او را تکثیر یا چاپ می کند)، بدون اجازه ناشر یا صاحب حق طبع چاپ کردن

واژه pirate در جمله های نمونه

1. the pirate was wearing a black eye patch
دزد دریایی چشم چپش را با پارچه‌ی سیاه پوشانده بود.

2. air pirate
هواپیما ربا،گروگانگیر هواپیما

3. The pirate radio station broadcast anti-government propaganda.
[ترجمه ترگمان]ایستگاه رادیویی دزدان دریایی تبلیغات ضد دولتی را پخش کرد
[ترجمه گوگل]ایستگاه رادیویی دزدان دریایی تبلیغ تبلیغ ضد دولتی را پخش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was a pirate in the school play and certainly looked the part.
[ترجمه سام] او در نمایش مدرسه نقش دزد دریایی را داشت و مسلما این بخش را نگاه میکرد
|
[ترجمه ترگمان]دزد دریایی در مدرسه بود و مسلما به آن قسمت نگاه می‌کرد
[ترجمه گوگل]او دزدان دریایی در بازی مدرسه بود و مطمئنا این بخش را نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Ed played at being a pirate.
[ترجمه ترگمان]اد \"تو یه دزد دریایی بازی می‌ک ...

مترادف pirate

غارتگر (اسم)
robber , burglar , badman , mugger , plunderer , looter , marauder , freebooter , pirate , spice , cosh boy , depredator , harrier , sandbagger , holdup man , pillager , sacker , snatcher , road agent , spoliator
دزد دریایی (اسم)
freebooter , buccaneer , pirate , picaroon , rover
دزد ادبی (اسم)
pirate , plagiarizer
دزدی دریایی کردن (فعل)
pirate
دزدی ادبی کردن (فعل)
pirate
غارت کردن (فعل)
rob , despoil , harry , ravage , ransack , sack , harrow , raven , pillage , plunder , pirate , loot , foray , maraud , spoliate , reave

معنی عبارات مرتبط با pirate به فارسی

هواپیما ربا، گروگانگیر هواپیما

معنی pirate در دیکشنری تخصصی

pirate
[حقوق] دزدی دریایی، دزدی آثار ادبی یا هنری، غیر مجاز
[زمین شناسی] رودخانه آب دزد - گرفتار شدن رودخانه

معنی کلمه pirate به انگلیسی

pirate
• of who commits sea robbery; illegally copied (computers)
• one who commits sea robbery; one who steals copyrighted or patented materials; one who illegally copies or uses computer software (computers)
• steal copyrighted or patented materials; illegally copy or use computer software (computers)
• pirates are sailors who attack and rob other ships.
• someone who pirates electronic, recorded, or printed material copies and sells it illegally.
• a pirate version of something is an illegal copy of it.
pirate radio
• pirate radio is the broadcasting of radio programmes illegally, for example by transmitting from a ship in the sea.
air pirate
• aircraft hijacker

pirate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

o
دزدان دریایی
...
دزد دریایی
🖤Ayda🖤
دزد دریای، غارتگر
محمدرضا ایوبی صانع
plagiarize
سرقت ادبی
بهناز
از نظر حقوقی :غیر مجاز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pirate

کلمه : pirate
املای فارسی : پایرت
اشتباه تایپی : حهقشفث
عکس pirate : در گوگل

آیا معنی pirate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )