برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1405 100 1

pineapple

/ˈpaɪˌnæpl̩/ /ˈpaɪnæpl̩/

معنی: اناناس
معانی دیگر: (گیاه شناسی)، درخت آناناس (ananas comosus)، میوه ی این گیاه، آناناس، پاین اپل، (خودمانی) نارنجک

واژه pineapple در جمله های نمونه

1. The pineapple was sweet and juicy.
[ترجمه ترگمان]آناناس شیرین و آبدار بود
[ترجمه گوگل]آناناس شیرین و آبدار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Split the pineapple down the middle .
[ترجمه ترگمان] اون آناناس رو از وسط جدا کن
[ترجمه گوگل]آناناس را به وسط تقسیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was wearing something akin to a pineapple on her head.
[ترجمه ترگمان]چیزی شبیه به یک آناناس روی سرش بود
[ترجمه گوگل]او چیزی شبیه به یک آناناس در سرش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Choose a golden-orange-coloured pineapple with undamaged leaves.
[ترجمه ترگمان]یک آناناس زرد رنگ با برگ‌های که آسیب‌ندیده است انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]آناناس با برگهای آسیب دیده را انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She slic ...

مترادف pineapple

اناناس (اسم)
pineapple

معنی کلمه pineapple به انگلیسی

pineapple
• type of tropical plant having large fleshy fruit and sharp leaves; fruit of this plant
• of pineapple fruit, made from pineapple fruit
• a pineapple is a large oval fruit with sweet juicy flesh and a thick, brownish, hard skin.
pineapple liquor
• sweet pineapple-flavored alcoholic beverage

pineapple را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

armin azadbakhsh
آناناس
Rainbow factory
معنی:آناناس
عسب رهامیر
معنیش که میشه آناناس درسته ولی حداقل چند تا جمله واسه نمونه بزارید
amir
بنظرم یعنی آناناس ها
Zahra
(pine) یعنی: درخت کاج ، کاج
(apple)یعنی :سیب
باهم معنی آناناس می دهد.
$ امین$
آناناس
محمد
اناناس
مهرسا بابادی
آناناس🍍
محیا گوزلی
آناناس
محیا گوزلی
معنی : آناناس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pineapple
کلمه : pineapple
املای فارسی : پینیپپل
اشتباه تایپی : حهدثشححمث
عکس pineapple : در گوگل

آیا معنی pineapple مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )