برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

pilferage

/ˈpɪlfərɪdʒ/ /ˈpɪlfərɪdʒ/

دله دزدی، هر چیز دله دزدی شده

واژه pilferage در جمله های نمونه

1. Pilferage in the warehouse reduces profitability by about two per cent.
[ترجمه ترگمان]pilferage در انبار سود را تا حدود دو درصد کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]جمع آوری پول در انبار باعث کاهش سودآوری حدود دو درصد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Special risks, such as TPND (Theft, Pilferage and Non-delivery), leakage, breakage, oil, freshwater, etc. can also be covered upon request.
[ترجمه ترگمان]ریسک‌های خاص نظیر TPND (دزدی، pilferage و Non)، نشت، شکستگی، روغن، آب شیرین و غیره نیز می‌توانند بر روی درخواست پوشش داده شوند
[ترجمه گوگل]خطرات خاصی نظیر TPND (سرقت، حمل و نقل و عدم تحویل)، نشت، شکستگی، روغن، آب شیرین و غیره نیز می توانند تحت پوشش درخواست شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I want to file a claim for pilferage.
[ترجمه ترگمان] من می خوام یه ادعایی از \"pilferage\" بکنم
[ترجمه گوگل]من می خواهم ادعای خسارت را بدهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Presumably, this redundancy reduces petty embezzlement and pilferage, albeit at staggering costs.
[ترج ...

معنی pilferage در دیکشنری تخصصی

[حقوق] سرقت کوچک، دله دزدی (از انبار)

معنی کلمه pilferage به انگلیسی

pilferage
• theft, act of stealing; act of dragging, act of pulling

pilferage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
دله دزدی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی pilferage

کلمه : pilferage
املای فارسی : پیلفرگ
اشتباه تایپی : حهمبثقشلث
عکس pilferage : در گوگل

آیا معنی pilferage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )